Nabízíme Vám • Wollen Sie reinschnuppern?

Vývoj • Werdegang Na trhu působíme od roku 1995 a tomu odpovídají naše dvacetileté zkušenosti odborné, jazykové a především interkulturní, znalosti společenského terénu a klimatu a stejně tak i firemní kultury jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, kde působím stejnou měrou, jako v Čechách. Wir sind seit 1995 auf dem Markt und[…]

Pokračovat ve čtení …

Vybraná témata • Ausgewählte Themen

právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti, komplexní audity projekty – Cíl[…]

Pokračovat ve čtení …

Soudní překlady • beglaubigte Übersetzungen

Pro soukromé i institucionální zájemce, státní i nestátní instituce odbavujeme dokumenty, které vyžadují úřední ověření překladu soudním tlumočníkem („soudní překlad“ nebo „s doložkou soudního tlumočníka“). Toto ověření skýtá příjemci listiny – úřadu či instituci – jistotu kvalifikovaně provedeného a zmíněnými institucemi bez výhrady akceptovaného překladu. Při odbavení soudního překladu  tlumočník spojí Vámi dodanou předlohu a vlastní překlad spolu s ověřovací doložkou[…]

Pokračovat ve čtení …

Kontakt

Tomáš Vorel, překlady a tlumočení Klimentov 56 CZ-353 01 Velká Hleďsebe 49°57’55.5″N 12°39’54.9″E | GOOGLE MAPS 49.965417, 12.665250 | PLUS CODE XM88+63 Velká Hleďsebe • info@eurotext.info• +420 354 627 114 (VOIP)• +420 355 455 962 (VOIP)• +420 606 404 443 (Mobil)• IDDS uvmsuy6 Rádi o Vás uslyšíme | Lassen Sie von sich hören | Keep in touch

Pokračovat ve čtení …

Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …

Pravopis jako maglajz/s. Někde mezi marazmem a orgazmem

No a? Aspoň nezakrníme. Slovíčkaření, jazyková hlídka Aktuálně.cz.
Těm, kdo používají pravopis jako dílnu plnou pečlivě nadepsaných šuplíků, z toho musí naskakovat husí kůže. Neuspořádanost psaní „s“ a „z“ v cizích slovech znervózňuje nejen pořádkumilovné slovíčkáře.
Zásuvky někdo vysypal a šroubky a hřebíky naházel zpátky halabala. Na pracovišti máme tak trochu bordel.
Uklidí to někdo někdy? Asi ne. A vadí to snad? Asi ne. Tak pojďme na to.

Pokračovat ve čtení …

Aktuálně • Aktuell

DUMMY – This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses, unique identifiers) and use cookies, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy, including the following advertising-related purposes employed by the Owner and by third-parties: Information storage and access; Personalisation;[…]

Pokračovat ve čtení …

Tiráž • Impressum

Vydavatel: Tomáš Vorel, překlady a tlumočení tlumočník z jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999, č.j. Spr. 1658/99,Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBEPrávní forma: OSVČ – 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.Evidující úřad: 340203 – Městský úřad Mariánské Lázně.Identifikační číslo IČ: 49769669Daňové identifikační číslo DIČ:[…]

Pokračovat ve čtení …

GDPR – zásady ochrany osobních údajů • DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung

Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje třetí strany, které obdrží od Objednatele v podobě textů k překladu/korektuře nebo mu budou předány při tlumočení, pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice[…]

Pokračovat ve čtení …