překládáme, tlumočíme, wir übersetzen, dolmetschen

Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …

Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …

Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentlich bedeutet es so viel wie „getrübt, umnebelt, verwirrt“ (vgl. engl. dull – „stumpf, unempfindlich, schwerfällig“) und gehört zum Dunstkreis des Substantivs Dunst. Doch bereits im Mittelhochdeutschen hat sich eine deutliche Bedeutungsverbesserung vollzogen: „ansehnlich, bewundernswert“ kann es nun auch heißen, im Frühneuhochdeutschen dann zusätzlich „erstaunlich; sehr, stark“. Letztere Bedeutung hat heute das umgangssprachlich verwendete doll bewahrt: Ich habe mir doll wehgetan.Die geläufigsten Zusammensetzungen […]

Read More

Naši partneři • Unsere Partner

Naši partneři • Unsere Partner
Read More

Kontakt

Kontakt

Tomáš Vorel, překlady a tlumočení Klimentov 56 CZ-353 01 Velká Hleďsebe 49°57’55.5″N 12°39’54.9″E | GOOGLE MAPS 49.965417, 12.665250 | PLUS CODE XM88+63 Velká Hleďsebe • info@eurotext.info• +420 354 627 114 (VOIP)• +420 355 455 962 (VOIP)• +420 606 404 443 (Mobil)• IDDS uvmsuy6 Rádi o Vás uslyšíme | Lassen Sie von sich hören | Keep in touch

Read More

O nás • Über uns

O nás • Über uns

Na trhu působíme od roku 1995 a tomu odpovídají naše dvacetileté zkušenosti odborné, jazykové a především interkulturní, znalosti společenského terénu a klimatu a stejně tak i firemní kultury jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, kde působím stejnou měrou, jako v Čechách. Wir sind seit 1995 auf dem Markt und dem entspricht unsere zwanzigjährige fachliche berufliche Erfahrung in Bezug auf die Sprache und […]

Read More

Aktuálně • Aktuell

Aktuálně • Aktuell

DUMMY – This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses, unique identifiers) and use cookies, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy, including the following advertising-related purposes employed by the Owner and by third-parties: Information storage and access; Personalisation; Ad selection, delivery, reporting; Content selection, delivery, reporting; Measurement. You […]

Read More

GDPR – zásady ochrany osobních údajů • DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung

GDPR – zásady ochrany osobních údajů • DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung

Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje třetí strany, které obdrží od Objednatele v podobě textů k překladu/korektuře nebo mu budou předány při tlumočení, pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), […]

Read More

WATER BEAUTIES

Read More

Tiráž • Impressum

Tiráž • Impressum

Vydavatel: Tomáš Vorel, překlady a tlumočení tlumočník z jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999, č.j. Spr. 1658/99,Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBEPrávní forma: OSVČ – 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.Evidující úřad: 340203 – Městský úřad Mariánské Lázně.Identifikační číslo IČ: 49769669Daňové identifikační číslo DIČ: CZ 511111039Příslušný finanční úřad: Mariánské Lázně – neplátce daně z […]

Read More

Soudní překlady • beglaubigte Übersetzungen

Soudní překlady • beglaubigte Übersetzungen

Pro soukromé i institucionální zájemce, státní i nestátní instituce odbavujeme dokumenty, které vyžadují úřední ověření překladu soudním tlumočníkem („soudní překlad“ nebo „s doložkou soudního tlumočníka“). Toto ověření skýtá příjemci listiny – úřadu či instituci – jistotu kvalifikovaně provedeného a zmíněnými institucemi bez výhrady akceptovaného překladu. Při odbavení soudního překladu  tlumočník spojí Vámi dodanou předlohu a vlastní překlad spolu s ověřovací doložkou do jednoho nedělitelného dokumentu. Tento komplet zpravidla odevzdáte na úřadu […]

Read More

Vybraná témata • Ausgewählte Themen

Vybraná témata • Ausgewählte Themen

právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů v oblasti o.s.ř. a občanského zákoníku, obchodního práva, notářské zápisy a ověření jiných veřejných listin, vyjádření znalců z oborů v působnosti příslušného soudu hospodářství – výroční zprávy, účetní zprávy, audity – rozvahy a výkazy zisků a ztrát a další dokumenty související s účetním auditem společnosti, komplexní audity projekty – Cíl evropská územní spolupráce – projektové žádosti, doprovod malých i velkých projektů, vyúčtování […]

Read More