TEXTY VOREL
TEXTY VOREL

PŘEKLÁDÁME, TLUMOČÍME WIR ÜBERSETZEN, DOLMETSCHEN

Zenith Beach, Shoal Bay, Australia, courtesy of Joel Vodell

Texty Vorel
Texty Vorel

SOUDNÍ PŘEKLADY BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNGEN MIT VERMERK

Sentosa, Singapore, courtesy of Hanson Lu

Texty VOREL
Texty VOREL

JAZYKOVÉ SLUŽBY SPRACHLICHE DIENSTLEISTUNGEN

The Maldives, courtesy of Shifaaz Shammon

Úvodem • Einleitung

Na trhu působíme od roku 1995 a tomu odpovídají naše dvacetileté zkušenosti odborné, jazykové a především interkulturní, znalosti společenského terénu a klimatu a stejně tak i firemní kultury jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, kde působím stejnou měrou, jako v Čechách.

Wir sind seit 1995 auf dem Markt und dem entspricht unsere zwanzigjährige fachliche berufliche Erfahrung in Bezug auf die Sprache und vor allem interkulturelle Kenntnisse über die gesellschaftlichen Usancen und das Klima in der Gesellschaft, sowie Unternehmenskultur sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Deutschland, wo ich ebenso häufig tätig bin, wie in Tschechien.

Vybraná témata • Ausgewählte Themen

Soudní překlady • beglaubigte Übersetzungen

Tiráž • Impressum

Kontakt

Jazykový koutek • Sprachecke

Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl
Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl
Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl
Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl
Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl
Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl

Informace v číslech • Wichtige Zahlen

99
let v oboru • Jahre im Geschäft
99
Odbavených zakázek • Abgewickelte Aufträge
99
Stav baterií % • Akkuanzeige %
99
Hodin tlumočení v eurokabině • Dolmetschstunden in der Eurokabine
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Články a rubriky • Artikel und Kolumnen

Kontakt
28. 9. 2019
Tomáš Vorel, překlady a tlumočení Klimentov 56 CZ-353 01 Velká Hleďsebe 49°57'55.5"N 12°39'54.9"E | GOOGLE MAPS 49.965417, 12.665250 | PLUS CODE XM88+63 Velká
Tiráž • Impressum
28. 9. 2019
Vydavatel: Tomáš Vorel, překlady a tlumočení tlumočník z jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999,&nb
Soudní překlady • beglaubigte Übersetzungen
28. 9. 2019
Pro soukromé i institucionální zájemce, státní i nestátní instituce odbavujeme dokumenty, které vyžadují úřední ověření překladu soudním tlumočníkem („soudní p
Vybraná témata • Ausgewählte Themen
3. 9. 2019
právo – smluvní díla – pojistné, pracovní a obchodní smlouvy, soudní rozhodnutí soudů, samosoudců a senátů v oblasti o.s.ř. a občansk

Rádi se Vám budeme věnovat • Sprechen Sie uns gerne an

  • 353 01 Velká Hleďsebe, Klimentov 56
  • +420 354 672 114, MOB +420 606 404 443
  • info@eurotext.info, texty@vorel.store
  • https://eurotext.info