TEXTY VOREL
TEXTY VOREL

PŘEKLÁDÁME, TLUMOČÍME WIR ÜBERSETZEN, DOLMETSCHEN

Fuvahmulah-Maldives-CO-Shifaaz-shamoon

Texty Vorel
Texty Vorel

SOUDNÍ PŘEKLADY BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNGEN MIT VERMERK

Dhadimagu-Fuvahmulah-Maldives-CO-Antoine-de-Decker

Texty VOREL
Texty VOREL

JAZYKOVÉ SLUŽBY SPRACHLICHE DIENSTLEISTUNGEN

Perhentian-Islands-Malaysia-CO-Gadaffi-Rusli

Úvodem • Einleitung

Na trhu působíme od roku 1995 a tomu odpovídají naše dvacetileté zkušenosti odborné, jazykové a především interkulturní, znalosti společenského terénu a klimatu a stejně tak i firemní kultury jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, kde působím stejnou měrou, jako v Čechách.

Wir sind seit 1995 auf dem Markt und dem entspricht unsere zwanzigjährige fachliche berufliche Erfahrung in Bezug auf die Sprache und vor allem interkulturelle Kenntnisse über die gesellschaftlichen Usancen und das Klima in der Gesellschaft, sowie Unternehmenskultur sowohl in der Tschechischen Republik als auch in Deutschland, wo ich ebenso häufig tätig bin, wie in Tschechien.

Zákazníci v česky mluvících zemích • Kunden in tschechischsprachigen Ländern
28%
Zákazníci v německy mluvících zemích • Kunden in deutschsprachigen Ländern
72%
Právní texty • Jura
18%
Technické texty • technische Texte
12%
Obecné, společenská tematika • Allgemeine, soziale Fragen
70%

Vybraná témata • Ausgewählte Themen

Soudní • beglaubigt

Tiráž • Impressum

Kontakt

Jazykový koutek • Sprachecke

Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl
Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl
Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl
Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl
Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl
Věděli jste, že … • Wussten Sie, dass …
Das Adjektiv toll und seine Zusammensetzungen So toll ist toll ursprünglich gar nicht. Eigentl

TÝMOVÁ PRÁCE • TEAMJOB

Informace v číslech • Wichtige Zahlen

99
let v oboru • Jahre im Geschäft
99
Odbavených zakázek • Abgewickelte Aufträge
99
Stav baterií % • Akkuanzeige %
99
Hodin tlumočení v eurokabině • Dolmetschstunden in der Eurokabine
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

GDPR – zásady ochrany osobních údajů • DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung

Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje třetí strany, které obdrží od Objednatele v podobě textů k překladu/korektuře nebo mu budou předány při tlumočení, pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

Tiráž • Impressum

Vydavatel: Tomáš Vorel, překlady a tlumočení tlumočník z jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999, č.j. Spr. 1658/99,Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBEPrávní forma: OSVČ – 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezaps

Rádi se Vám budeme věnovat • Sprechen Sie uns gerne an

  • 353 01 Velká Hleďsebe, Klimentov 56
  • +420 354 672 114, MOB +420 606 404 443
  • info@eurotext.info, texty@vorel.store
  • https://eurotext.info