Kontakt

Tomáš Vorel, překlady a tlumočení
Klimentov 56
CZ-353 01 Velká Hleďsebe
49°57’55.5″N 12°39’54.9″E | GOOGLE MAPS 49.965417, 12.665250 | PLUS CODE XM88+63 Velká Hleďsebe

info@eurotext.info
• +420 354 627 114 (VOIP)
• +420 355 455 962 (VOIP)
• +420 606 404 443 (Mobil)
• IDDS uvmsuy6Rádi o Vás uslyšíme | Lassen Sie von sich hören | Keep in touch

Vaše jméno / Ihr Name
Váš email / Ihre-E-Mail
Předmět / Betr.
Vaše zpráva / Ihre Nachricht
Souhlasím s tím, aby tato webová stránka uchovala mé zaslané informace tak, abyste mohli na můj dotaz reagovat / Ich stimme zu, dass diese Website meine übermittelten Informationen speichert, damit Sie auf meine Anfrage antworten können / I agree that this website stores my submitted information so that you can respond to my request.