Tlumočení • Dolmetschen

Máme více než 25 let zkušeností s tlumočením a zprostředkujeme také moderní tlumočnickou techniku se zkušeným technikem, pokud jde o simultánní tlumočení. Tlumočíme konsekutivně při obchodních jednáních, komentovaných prohlídkách a návštěvách, simultánně na mezinárodních konferencích, při školeních, přednáškách a jiných akcích.

Za normálních podmínek poskytujeme konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, soudní tlumočení, doprovodné tlumočení, tlumočení telefonem nebo internetem.

Během aktuálního lockdownu objednávky nepřijímáme, v omezených případech tlumočíme telefonicky, per Skype, Zoom nebo Microsoft Teams nebo pomocí jiných aplikací.

Zavolejte nám prosím.

Wir verfügen über eine mehr als 25-jährige Praxis in Dolmetschertätigkeit, vermitteln dazu auch moderne Dolmetschertechnik mit erfahrenen Technikern, wenn es Simultandolmetschen handelt. Wir dolmetschen konsekutiv bei Geschäftsverhandlungen, Besprechungen, Führungen und Besichtigungen, simultan auf internationalen Konferenzen, bei Schulungsmaßnahmen, Vorträgen sowie bei weiteren Veranstaltungen.

Unter normalen Bedingungen erbringen wir Konsekutivdolmetschen, Simultandolmetschen, Gerichtsdolmetschen, Begleitdolmetschen, Dolmetschen per Telefon oder Internet.

Während des aktuellen Lockdowns akzeptieren wir keine Bestellungen. In begrenzten Fällen dolmetschen wir telefonisch, über Skype, Zoom oder Microsoft Teams oder unter Verwendung anderer Apps.

Rufen Sie uns bitte an.