Tlumočení • Dolmetschen

Máme více než 25 let zkušeností s tlumočením a zprostředkujeme také moderní tlumočnickou techniku se zkušeným technikem, pokud jde o simultánní tlumočení. Tlumočíme konsekutivně při obchodních jednáních, komentovaných prohlídkách a návštěvách, simultánně na mezinárodních konferencích, při školeních, přednáškách a jiných akcích.

Za normálních podmínek poskytujeme konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, soudní tlumočení, doprovodné tlumočení, tlumočení telefonem nebo internetem.

Během aktuální pandemické situace přijímáme objednávky telefonického tlumočení – přes Skype, Zoom nebo Microsoft Teams nebo pomocí jiných aplikací.

Zavolejte nám prosím.

Wir verfügen über eine mehr als 25-jährige Praxis in Dolmetschertätigkeit, vermitteln dazu auch moderne Dolmetschertechnik mit erfahrenen Technikern, wenn es sich um Simultandolmetschen handelt. Wir dolmetschen konsekutiv bei Geschäftsverhandlungen, Besprechungen, Führungen und Besichtigungen, simultan auf internationalen Konferenzen, bei Schulungsmaßnahmen, Vorträgen sowie bei weiteren Veranstaltungen.

Unter normalen Bedingungen erbringen wir Konsekutivdolmetschen, Simultandolmetschen, Gerichtsdolmetschen, Begleitdolmetschen, Dolmetschen per Telefon oder Internet.

Während der aktuellen Pandemiesituation akzeptieren wir Bestellungen für telefonisches Dolmetschen über Skype, Zoom oder Microsoft Teams oder unter Verwendung anderer Apps.

Rufen Sie uns bitte an.

Please accept preferences, statistics cookies to watch this video.