Tiráž • Impressum

Vydavatel: Tomáš Vorel, překlady a tlumočení tlumočník z jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999, č.j. Spr. 1658/99,
Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE
Právní forma: OSVČ – 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Evidující úřad: 340203 – Městský úřad Mariánské Lázně.
Identifikační číslo IČ: 49769669
Daňové identifikační číslo DIČ: CZ 511111039
Příslušný finanční úřad: Mariánské Lázně – neplátce daně z přidané hodnoty.
PŘEDPOKLADY A KOMPETENCE
Podle nomenklaturních požadavků, dále Großes Deutsches Sprachdiplom na Goethe-Institutu Inter Nationes v Praze v pověření LMU München, 20.02.2007, č. diplomu 27956
Přes pečlivou obsahovou kontrolu neručíme za obsahy externích odkazů. Za obsah stran propojených odkazy odpovídají výlučně jejich provozovatelé. Z tohoto zdroje je možné převzít bezúplatně informace s uvedením jejich zdroje, tedy této webové prezentace.

Herausgeber: Tomáš Vorel, Übersetzungen und Dolmetschen aus deutscher Sprache, bestellt durch das Ernennungsdekret des Bezirksgerichts in Pilsen (Krajský soud v Plzni) vom 3. November 1999, Akt.-Nr. Spr. 1658/99,
Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE
Rechtsform: Freiberufler – 101 – natürliche Person nicht eingetragen im Handelsregister.
Erfasst bei: 340203 – Stadt Mariánské Lázně.
Identifikationsnummer IDNr./IČ: 49769669
USt-IDNr./DIČ: CZ 511111039
Zuständiges Finanzamt: Mariánské Lázně – kein Mehrwertsteuerzahler.
VORAUSSETZUNGEN UND KOMPETENZEN
Laut Nomenklaturvorgaben, des Weiteren das Große Deutsche Sprachdiplom am Goethe-Institut Inter Nationes in Prag in Beauftragung der LMU München, 20.02.2007, Diplom-Nr. 27956
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Prüfung haften wir für die Inhalte und die Funktionsfähigkeit externer verlinkter Angebote nicht, sondern allein die jeweiligen Anbieter. Etwaige rechtliche Hinweise und Auskünfte sind unverbindlich. Das Urheberrecht beschränkt sich auf die Wiedergabe und Weitergabe von Inhalten dieser Seiten, die unentgeltlich ist und unter der Voraussetzung stattfinden darf, dass die Quelle – diese Internetseiten – genannt werden.

▪ Další téma ▪ Anderes Thema ▪ Another issue