Tiráž • Impressum

Vydavatel: Tomáš Vorel, soudní překladatel pro jazyk německý, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999, č.j. Spr. 1658/99, Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE

Právní forma: OSVČ – 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Evidující úřad: 340203 – Městský úřad Mariánské Lázně.

Identifikační číslo IČ: 49769669

Daňové identifikační číslo DIČ: CZ 511111039 | Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem.

Příslušný finanční úřad: Mariánské Lázně.

PŘEDPOKLADY A KOMPETENCE podle nomenklaturních požadavků, dále Großes Deutsches Sprachdiplom na Goethe-Institutu Inter Nationes v Praze v pověření LMU München, 20.02.2007, č. diplomu 27956.

Přes pečlivou obsahovou kontrolu neručíme za obsahy externích odkazů. Za obsah stran propojených odkazy odpovídají výlučně jejich provozovatelé. Z tohoto zdroje je možné převzít bezúplatně informace s uvedením jejich zdroje, tedy této webové prezentace.


Herausgeber: Tomáš Vorel, Gerichtsübersetzer für die tschechische und die deutsche Sprache, bestellt durch das Ernennungsdekret des Bezirksgerichts in Pilsen (Krajský soud v Plzni) vom 3. November 1999, Akt.-Nr. Spr. 1658/99, Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE

Rechtsform: Freiberufler – 101 – natürliche Person nicht eingetragen im Handelsregister. Erfasst bei: 340203 – Stadt Mariánské Lázně.

Identifikationsnummer IDNr./IČ: 49769669

Umsatzsteueridentifikationsnummer USt-IDNr./DIČ: CZ 511111039

Zuständiges Finanzamt: Mariánské Lázně.

VORAUSSETZUNGEN UND KOMPETENZEN laut Nomenklaturvorgaben, des Weiteren das Große Deutsche Sprachdiplom am Goethe-Institut Inter Nationes in Prag in Beauftragung der LMU München, 20.02.2007, Diplom-Nr. 27956.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Prüfung haften wir für die Inhalte und die Funktionsfähigkeit externer verlinkter Angebote nicht, sondern allein die jeweiligen Anbieter. Etwaige rechtliche Hinweise und Auskünfte sind unverbindlich. Das Urheberrecht beschränkt sich auf die Wiedergabe und Weitergabe von Inhalten dieser Seiten, die unentgeltlich ist und unter der Voraussetzung stattfinden darf, dass die Quelle – diese Internetseiten – genannt werden.

Please accept preferences, statistics cookies to watch this video.