Soudní překlady • beglaubigte Übersetzungen

Pro soukromé i institucionální zájemce, státní i nestátní instituce odbavujeme dokumenty, které vyžadují úřední ověření překladu soudním tlumočníkem („soudní překlad“ nebo „s doložkou soudního tlumočníka“). Toto ověření skýtá příjemci listiny – úřadu či instituci – jistotu kvalifikovaně provedeného a zmíněnými institucemi bez výhrady akceptovaného překladu.

Při odbavení soudního překladu  tlumočník spojí Vámi dodanou předlohu a vlastní překlad spolu s ověřovací doložkou do jednoho nedělitelného dokumentu. Tento komplet zpravidla odevzdáte na úřadu nebo v bance – to je smyslem tohoto správního úkonu.

Proto doporučujeme pro případ,kdy nechcete přijít o cenný a unikátní originál (vysvědčení, diplom, úvěrovou smlouvu apod.), který zpravidla nevratně zůstane v rukou příjemce, dodat nám NAMÍSTO ORIGINÁLU úředně ověřenou kopii.

Nejsnáze pořídíte takovou ověřenou kopii originálu u služby CZECHPOINT, kterou vede každá větší pošta.
Dokument nám můžete doručit:
a) osobně do kanceláře na adresu Velká Hleďsebe, Klimentov 56, kde si ho můžete také v domluveném termínu vyzvednout,
b) postup zpracování velmi urychlí naskenování a zaslání dokumentu e-mailem, uveďte prosím i Vámi požadovaný termín vyzvednutí a Vaše telefonní spojení a fakturační adresu. Stejně tak můžete využít formuláře v pravém sloupci.
Rádi Vám poradíme na telefonech 354 627 114 nebo 606 404 443.

Für private und institutionelle Interessenten fertigen wir Dokumente ab, die eine amtliche Übersetzung durch einen Gerichtsdolmetscher erfordern.  Diese Beglaubigung gewährt dem Empfänger – dem Amt oder der Behörde – die Sicherheit einer fachkundig durchgeführten und durch obige Institutionen vorbehaltlos akzeptierten Übersetzung.

Der Gerichtsdolmetscher verbindet die von Ihnen eingereichte Textvorlage und seine eigene Übersetzung untrennbar zusammen mit dem Beglaubigungsvermerk in ein untrennbares Dokument. Daher empfehlen wir wertvolle Urkunden (Zeugnisse, Diplome, Zertifikate, Kreditverträge etc.) zu behalten und uns eine vom Notar beglaubigte Kopie zu übergeben.

Zustellung und Abholen:
Am besten Sie scannen Ihre Unterlagen ein und übersenden diese an uns per e-mail. Geben Sie bitte auch Ihren gewünschten Abgabetermin und Ihre Telefonverbindung sowie Ihre Rechnungsadresse an. Ebenso gut können Sie das Formular in der rechten Spalte in Anspruch nehmen.
Wir beraten Sie gern unter der Festnetznummer +420 354 627 114 oder Mobilnummer +420 606 404 443.

▪ Další téma ▪ Anderes Thema ▪ Another issue