pracovní

 • Překlad odborného (například hospodářského, technického, společenskovědního) textu – běžné cenové rozpětí 1,40 – 1,90 Kč/ slovo v závislosti na náročnosti překladu.
 • Váš text nám pošlete k nacenění a dozvíte se přesnou cenovou kalkulaci.
 • NAŠE CENA NENÍ DOGMA.
 • Pevná cena: překlad se soudním ověřením – strana 400,- Kč – překlad + 50,- Kč – poplatek za soudní ověření.
 • Příplatky účtujeme: za obsahovou obtížnost textu, za obtížnou čitelnost, příp. za frakturové písmo (Schwabach) z opotřebené raznice či za ruční zápis (Handschrift) ve starších německých dokumentech.
 • Příplatky neúčtujeme: za frakturové písmo (Schwabach) z nové sazby, za práci o víkendu, svátcích, za expresní provedení zakázky.
 • Ke zpracování nepřijímáme: Promaštěné, potrhané a jinak znehodnocené dokumenty, neumožňující bezchybnou čitelnost a budící fyzický odpor.
 • Übersetzung von Fachtexten (z.B. wirtschaftliche, technische, sozialwissenschaftliche Texte) die übliche Preisspanne beträgt 1,40 – 1,90 CZK/Wort, abhängig von der Schwierigkeit der Übersetzung.
 • Sie können uns Ihren Text zur Preisermittlung schicken und Sie erhalten eine genaue Preiskalkulation.
 • UNSER PREIS IST KEIN DOGMA.
 • Festpreis: Übersetzung mit Beglaubigungsvermerk – Seite 400,- CZK – Übersetzung + 50,- CZK – Gebühr für den Beglaubigungsvermerk.
 • Wir berechnen zusätzliche Gebühren: Für den inhaltlichen Schwierigkeitsgrad, bei schwieriger Lesbarkeit, oder für Frakturschrift (Schwabach) aus einer abgenutzten Stanzform oder für handschriftliche Texterfassung in älteren deutschen Urkunden.
 • Wir berechnen keinen Aufpreis: bei Frakturschrift (Schwabach) aus neuer Stanzform, bei Arbeit am Wochenende, an Feiertagen, bei Eilauftragsausführung.
 • Wir akzeptieren zur Bearbeitung keine: Verschmierte, zerrissene und anderweitig degradierte Dokumente, die keine einwandfreie Lesbarkeit zulassen und körperlichen Widerstand erwecken.
Please accept preferences, statistics cookies to watch this video.