Lokalizace softwaru • Sprachlokalisierung von Software

Lokalizujeme běžné SW vybavení, výrobní software (datové soubory – Datensätze), texty dynamických, CMS i statických webů. Pracujeme s celou řadou formátů a editorů, MS Office, běžné i exotické textové editory, soubory PDF získané konverzí z digitalizované předlohy i soubory PDF naskenované, grafické editory, soubory pro výměnu dat typu xml, json a další.

Wir lokalisieren gängige Software, Produktionssoftware (Datensätze), Texte von dynamischen, CMS- und statischen Websites. Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Formaten und Editoren, MS Office, gängige und exotische Texteditoren, PDF-Dateien, die durch Konvertierung aus digitalisierten Vorlagen gewonnen werden als auch gescannte PDF-Dateien, Grafikeditoren, Datenaustauschdateien wie xml, json und andere.

Please accept preferences, statistics cookies to watch this video.