nabízíme • unser Angebot

Potřebujete

• překlad mezi češtinou a němčinou v obou směrech?

• se soudním ověřením?

• korekturu textu v němčině nebo češtině?

• překlad a redakci rozsáhlých textových souborů či sborníků?

• tlumočení konsekutivní či simultánní?

Pak jste tu správně.

Brauchen Sie

Übersetzung zwischen Tschechisch und Deutsch in beiden Richtungen?

mit gerichtlicher Beglaubigung?

Textkorrektur in Deutsch oder Tschechisch?

Übersetzung und Lektorat umfangreicher Textdateien oder Sammelbänder?

Konsekutiv- oder Simultandolmetschen?

Dann sind Sie hier richtig.

• Podíly typů zakázek před pandemií

• Anteile der Auftragsarten vor der Pandemie

Please accept preferences, statistics cookies to watch this video.