Kdo jsme

Na trhu působíme jako jazyková kancelář od roku 1995, máme odpovídající odborné, jazykové a především interkulturní zkušenosti, které umožňují orientaci ve společenských zvyklostech a kulturním klimatu české i německé společnosti. Měnící se firemní kultura a formy společenského života v České republice a Spolkové republice Německo, kde působím podobnou měrou, jako v Čechách, se přibližují, současné si ale ponechávají určité vyhraněné rysy poplatné vývoji těchto společenských celků ve 20. století. Specializujeme se na česko-německé texty s prioritou témat uvedených níže. V této jazykové kombinaci poskytuji i ověření shody textu doložkou soudního tlumočníka.

Wir sind seit 1995 als Sprachbüro auf dem Markt tätig und verfügen über entsprechende fachliche, sprachliche und vor allem interkulturelle Erfahrung, die es uns ermöglicht, sich in den sozialen Gepflogenheiten und dem kulturellen Klima der tschechischen und deutschen Gesellschaft zurechtzufinden. Die sich wandelnde Unternehmenskultur und die Formen des sozialen Miteinanders in der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland, in der ich in ähnlichem Maße wie in der Tschechischen Republik tätig bin, rücken näher, behalten jedoch zugleich bestimmte ausgeprägte Charakteristika, die der Entwicklung dieser Gesellschaftssysteme im 20. Jahrhundertzuzurechnen sind. Wir sind spezialisiert auf tschechisch-deutsche Texte mit Schwerpunkt auf den nachstehend aufgeführten Themen. In dieser Sprachkombination beglaubige ich auch die Übereinstimmung der Texte mit dem Vermerk eines Gerichtsübersetzers.

 

Please accept preferences, statistics cookies to watch this video.