Podpora přeshraniční spolupráce • Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit

Naše jazykové zprostředkování umožňuje realizaci projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj • Unsere Sprachvermittlung ermöglicht die Umsetzung von Projekten aus dem Europäischen Fonds für regionale EntwicklungREAD MORE

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRD) je jedním z nejdůležitějších nástrojů financování evropské politiky soudržnosti. Cílem EFRD je snížit nerovnosti mezi úrovněmi rozvoje evropských regionů a zmenšit rozdíly v rozvoji ve strukturálně nejslabších regionech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat regionům, které jsou vážně a trvale znevýhodněny z důvodu svých přírodních nebo demografických podmínek, jako jsou nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva, jakož i ostrovy a příhraniční a horské oblasti.READ MORE

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ist eines der wichtigsten Finanzierungsinstrumente der europäischen Kohäsionspolitik. Mit dem EFRE sollen die Ungleichheiten zwischen den Entwicklungsniveaus der europäischen Regionen gemindert und der Entwicklungsrückstand der strukturschwächsten Regionen verringert werden. Besondere Aufmerksamkeit muss dabei Regionen gelten, die aufgrund ihrer natürlichen oder demografischen Gegebenheiten schwer und dauerhaft im Nachteil sind, wie etwa die nördlichsten Regionen, in denen die Bevölkerungsdichte sehr gering ist, sowie Inseln und Grenz- und Bergregionen.READ MORE

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.