Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRD) je jedním z nejdůležitějších nástrojů financování evropské politiky soudržnosti. Cílem EFRD je snížit nerovnosti mezi úrovněmi rozvoje evropských regionů a zmenšit rozdíly v rozvoji ve strukturálně nejslabších regionech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat regionům, které jsou vážně a trvale znevýhodněny z důvodu svých přírodních nebo demografických podmínek, jako jsou nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva, jakož i ostrovy a příhraniční a horské oblasti.READ MORE

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.