Jazyková poradna / Ústav pro jazyk český AVČR

Jazyková poradna / Ústav pro jazyk český AVČR

Jazyk • Sprache
Předmětem hlavní činnosti ÚJČ je vědecký výzkum v oblasti českého národního jazyka, jeho současného stavu a historického vývoje a jeho vztahu k jiným jazykům, zejména pokud jde o slovní zásobu, gramatickou stavbu, slohovou diferenciaci a výstavbu textů, a dále v oblasti obecné lingvistiky a didaktiky jazyků.   Předmětem jiné činnosti ÚJČ je výuka českého jazyka i cizích jazyků pro subjekty mimo AV ČR v rozsahu volné kapacity jazykových kurzů. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.   Pracovníci ÚJČ pedagogicky působí na řadě vysokých škol a přispívají tak k rozvoji vzdělanosti české společnosti v oblasti českého jazyka. Zapojují se též do popularizačních aktivit a zprostředkovávají aktuální výsledky výzkumu veřejnosti.     Účelem ÚJČ je uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti českého jazyka a jazykového vzdělávání, přispívat k využití výsledků…
Read More
Akademický slovník současné češtiny

Akademický slovník současné češtiny

Jazyk • Sprache
Nová slovav češtině Akademický slovník současné češtiny (ASSČ) se připravuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., od roku 2012. Zásady zpracování jsou představeny v publikaci Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny (pdf). Nový slovník úzce navazuje na dlouholetou tradici tvorby všeobecných výkladových slovníků vznikajících v lexikografickém oddělení Ústavu pro jazyk český. Tato tradice se rozvíjí od rozsahově největšího Příručního slovníku jazyka českého (1935–1957) a pokračuje k rozsahem střednímu Slovníku spisovného jazyka českého (1960–1971) a dále k jednosvazkovému Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1. vydání 1978; 2., opravené a doplněné vydání 1994, 3., opravené vydání 2003). Od vydání Slovníku spisovného jazyka českého, jehož rozsahu nově připravovaný slovník odpovídá nejvíce, uplynulo více než 40 let (od vydání prvního dílu dokonce let 50) a to je z hlediska dynamiky slovní zásoby, metodologie lingvistiky, resp. lexikografie, z hlediska platformy pro vytváření slovníku i média pro jeho publikování velmi dlouhé období. Při přípravě nového slovníku využíváme poznatky a nástroje…
Read More
Jazykový koutek ŽIVA

Jazykový koutek ŽIVA

Branding, Jazyk • Sprache
Živa Co je to Živa? Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.
Read More
Duden Sprachberatung

Duden Sprachberatung

Jazyk • Sprache
Duden Sprachberatung Schreibt man G8-Gipfel oder G-8-Gipfel? Beide Schreibweisen sind richtig, sowohl mit einem als auch mit zwei Bindestrichen. Empfohlen wird Letzteres. Wie gliedert man Mobilfunknummern? Richtig (nach DIN): 0172 3701458 bzw. +49 172 3701458 Kann man sagen der Zug fährt a u s Gleis 1 ab? Ja, möglich ist sowohl der Zug fährt v o n Gleis 1 ab als auch der Zug fährt a u s Gleis 1 ab. Wie schreibt man global in globale Erwärmung, groß oder klein? Klein, da es sich nicht um einen Eigennamen handelt. Wie lautet der Plural von Quiz? Der Plural von das Quiz lautet die Quiz. Richtig oder falsch: ein Treffen zum kennenlernen? Falsch! Kennenlernen muss als Substantivierung großgeschrieben werden. Heißt es Ende diesen oder dieses Jahres? Standardsprachlich richtig ist Ende dieses Jahres. Schreibt man in der Briefanschrift Herr oder Herrn Max Mustermann? Die Anschrift steht nach wie vor im Akkusativ und man schreibt Herrn Max Mustermann.…
Read More
Duden Podcast

Duden Podcast

Jazyk • Sprache
Der Podcast der Duden-Sprachberatung vermittelt Ihnen Wissenswertes und Unterhaltsames zu verschiedenen Themen rund um die deutsche Sprache. Die Podcasterinnen Anette Auberle und Evelyn Knörr haben sprachliche Stolpersteine genauer unter die Lupe genommen, Kuriositäten aufgespürt, die Herkunft von Wörtern und Wendungen erklärt und vieles andere mehr. Wir wünschen gute Unterhaltung!
Read More