Naďa Vorlová

Technická a syntaktická příprava a úprava textů, konečné zpracování, vyúčtování • Technische und syntaktische Vorbereitung und Bearbeitung von Texten, Nachbearbeitung, Abrechnung