Sborník • Sammelwerk: Beckmann/Dix/Hubbuch

Na papíře • Auf Papier: Max Beckmann, Otto Dix und Karl Hubbuch
(Řada publikací Muzea umění Bayreuth – svazek 20 • Schriftenreihe des Kunstmuseum Bayreuth – Band 20), brožované vydání • gebundene Ausgabe – 01.06.2006

Německé vydání • Deutsche Ausgabe von Marina von Assel (autorka, předmluva, přispěvovatel • Autor, Vorwort, Mitwirkende), Dirk Blübaum (autor, předmluva, přispěvovatel • Autor, Vorwort, Mitwirkende), Jiří Vykoukal (předmluva • Vorwort), Sylvia Bieber (přispěvovatel • Mitwirkende), Doris Blübaum (přispěvovatel • Mitwirkende), Christoph Danelzik-Brüggemann (přispěvovatel • Mitwirkende), Angelika Jakobi (přispěvovatel • Mitwirkende), Christmut Präger (přispěvovatel • Mitwirkende), Moez Safta (přispěvovatel • Mitwirkende), Christoph Schaden (přispěvovatel • Mitwirkende), Birgit Schwarz (přispěvovatel • Mitwirkende), Michael V Schwarz (přispěvovatel • Mitwirkende), Tomáš Vorel (překladatel • Übersetzer)
ISBN 10: 3935880154 / ISBN 13: 9783935880152
Vydavatelství • Verlag: Bayreuth und Friedrichshafen, Kunstmuseum Bayreuth/Zeppelin Museum, 2006
Bayreuth/ Friedrichshafen 2006, 224 stran • Seiten
Vyšlo v řadě publikací Muzea umění Bayreuth (svazek 20) • Erschienen in der Schriftenreihe des Kunstmuseums Bayreuth (Band 20)
Velikost • Größe: 24,5 x 29,7 cm
Material: brožovaná publikace • Hardcover


Vyšlo při příležitosti výstavy • Hrsg. anlässlich der Ausstellung „Auf Papier: Max Beckmann – Otto Dix – Karl Hubbuch“, Kunstmuseum Bayreuth, 25. černa – 15. října 2006 … Životopisná data, přehled výstav a zastoupení ve sbírkách; přeloženo z němčiny a francouzštiny • Biografische Daten, Übersicht über Ausstellungen und Vertretung in Sammlungen; übersetzt aus dem Deutschen und Französischen.

Výstavní katalog přibližuje tři významné německé výtvarníky 20. století – Maxe Beckmanna 1884-1950, Otto Dixe 1891-1969 a Karla Hubbucha 1891-1979. Zaměřuje se na jejich výtvarné práce na papíře, tedy na jejich grafickou tvorbu a kresby. • Der Ausstellungskatalog stellt drei bedeutende deutsche Künstler des 20. Jahrhunderts vor – Max Beckmann 1884-1950, Otto Dix 1891-1969 und Karl Hubbuch 1891-1979. Der Schwerpunkt liegt auf ihren Arbeiten auf Papier, d.h. ihren Grafiken und Zeichnungen.
Vystaveno • Ausgestellt in: na domácí půdě • auf heimischem Boden im Kunstmuseum Bayreuth, … 25.06. – 15.10.2006 : Zeppelin Museum Friedrichshafen, … 27.10.2006 – 14.01.2007 : Galerie výtvarného umněí v Chebu • Galerie der bildenden Kunst Cheb).
číst více