KONTAKT | TIRÁŽ | IMPRESSUM

Vydavatel: Tomáš Vorel, překlady a tlumočení tlumočník z jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni, ze dne 3. listopadu 1999, č.j. Spr. 1658/99,

Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE, Telefon: +420 354 627 114 | Mobil: +420 606 404 443 | E-Mail: info@eurotext.info | Internet:www.eurotext.info .

Právní forma: OSVČ – 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Evidující úřad: 340203 – Městský úřad Mariánské Lázně.
Identifikační číslo IČ: 49769669
Daňové identifikační číslo DIČ: CZ 511111039

Příslušný finanční úřad: Mariánské Lázně – neplátce daně z přidané hodnoty.

Herausgeber: Tomáš Vorel, Übersetzungen und Dolmetschen aus deutscher Sprache, bestellt durch das Ernennungsdekret des Bezirksgerichts in Pilsen (Krajský soud v Plzni) vom 3. November 1999, Akt.-Nr. Spr. 1658/99,

Klimentov 56, CZ-353 01 VELKÁ HLEĎSEBE, Telefon: +420 354 627 114 | Mobil: +420 606 404 443 | E-Mail: info@eurotext.info | Internet: www.eurotext.info .

Rechtsform: Freiberufler – 101 – natürliche Person nicht eingetragen im Handelsregister. 

Erfasst bei: 340203 – Stadt Mariánské Lázně. 
Identifikationsnummer IDNr./IČ: 49769669
USt-IDNr./DIČ: CZ 511111039

Zuständiges Finanzamt: Mariánské Lázně – kein Mehrwertsteuerzahler. 

 

Přes pečlivou obsahovou kontrolu neručíme za obsahy externích odkazů. Za obsah stran propojených linky odpovídají výlučně jejich provozovatelé. Z tohoto zdroje je možné převzít bezúplatně informace s uvedením jejich zdroje, tedy této webové prezentace.

*

Trotz sorgfältiger ihnaltlicher Prüfung haften wir für die Inhalte und die Funktionsfähigkeit externer Angebote nicht, sondern alleine die jeweiligen Anbieter. Etwaige rechtliche Hinweise und Auskünfte sind unverbindlich. Das Urheberrecht beschränkt sich auf die Wiedergabe und Weitergabe von Inhalten dieser Seiten, die unentgeltlich ist und unter der Voraussetzung stattfinden darf, dass die Quelle – die Internetseiten genannt werden.